21 Ocak 2019 Z Kuşağı

Z Kuşağı

Hızlı öğrenen, teknolojik gelişmeleri takip ederek onunla içi içe yaşamayı bir yaşam tarzı haline getiren grup Z kuşağı olarak adlandırılır. 1990’lı yıllarda doğan bu bireyler, bilginin ve zamanın hızına çok kolay uyum sağlamaları ile dikkat çekmektedir. Şüphesiz bu durum birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir.

Bu denli hızlı yaşayan ve aktif bir hayat tarzları olan çocuklar ile aileleri arasında bazı çatışma alanlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu süreç, profesyonel yardım alınarak okul, aile ve çevrenin desteğiyle rahatça aşılabilir.  Profesyonel kadrolarla yönetilen okullar, bu tür problemlerin çözümünde önemli bir yer tutmaktadır.

Z kuşağının Öz Güvenleri Yüksektir

 Z kuşağı çocuklarının öz güvenlerinin çok yüksek olması, ne istediklerini iyi bilmeleri ve kendilerini ifade etmeleri onların olumlu özellikleridir. Olumsuz yanları ise toplumda bireysellik üzerine ilişki kurdukları için ikili veya çoklu ilişkilerde pek başarılı olamamalarıdır. Yüz yüze iletişimden daha çok sosyal medyayı kullanmaları genel itibarıyla yalnızlık çekmelerine neden olmaktadır. Grup çalışmalarına yatkın olmamaları ve istediklerinden emin olmaları nedeniyle kurallardan pek hoşlanmazlar. Elbette bunun sonucu olarak da bireyler arası çatışmalar kaçınılmaz hale gelmektedir.

Diğer taraftan Z kuşağı çocukların lükse ve teknolojiye aşırı düşkünlükleri zaman zaman doyumsuzluk boyutuna varabilmektedir. Ailelerin ekonomik güçleri veya yetiştirme kuralları gereği bazı durumlarda çatışma kaçınılmazdır. Bu durumun farkında olan aileler, ilave efor sarf ederek bu problemin halline çalışırlar. Tabi ki uzman yardımı alınarak…

Z kuşağı bireylerine daha sevecen ve hoşgörü ile yaklaşılır ise, bu kişilerin iş hayatında başarılı olacakları ve toplumsal gelişmeyi çok olumlu etkileyecekleri bunun da refah seviyesini arttıracağı değerlendirilmektedir. Bu noktada eğitimcilerin veya şirket yöneticilerinin, Z kuşağındakilerin hızına yetişme baskısından uzak durması, diğer kişilerle bu kuşağın uyumlu çalışması yönünde stratejiler geliştirmesi gerekir. Başarılı insanların toplumda çoğalması eğitimcilerimizin ne denli başarılı olduklarının göstergesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir